Toiminta-ajatus ja työskentelymenetelmämme

Pääasiallinen tavoitteemme on turvallisuuden ja kodinomaisuuden sekä rauhan tarjoaminen yhteisöllisin keinoin. Ajatus siitä että lapsen koti on vanhempien suhde, pätee myös laitosoloissa. Toivomme saavamme luotua yhteisön, jossa tunteiden osoittaminen tuntuu myös henkilökunnan keskinäisissä suhteissa turvalliselta ja avoimelta. Viesti jonka haluamme välittää lapsille on se, että lapsi itsessään on ainutkertainen ja arvokas omana itsenään. Meidän aikuisten tehtävänämme on toimia kanssakulkijana elämän matkalla ja tarvittaessa kannatella vaikeina aikoina.

Vastuuttaminen

Kasvatuksessa käytämme vastuuttamista. Lapsi/nuori joutuu töppäilyjensä seurauksena tekemään ensin yksin rikkomukseen liittyvän tehtävän, jonka jälkeen käymme sen yhdessä lävitse, ja pohdimme asiaa. Näin pyrimme ennaltaehkäisemään sen ettei asioita käsitellä suuressa tunnevyöryssä vaan jo sen tasaannuttua. Korostamme yhteisen vastuun kantamisen merkitystä arjessamme. Punaisena lankana toimii ajatus juurien ja siipien vahvistamisesta. Mahdollisuuksien mukaan vahvistamme lapsen perhesuhteita viettämällä aikaa yhdessä. Esimerkiksi jouluisin vietämme joulujuhlan lasten vanhempien ja läheisten kanssa, mukaan kutsutaan myös sosiaalityöntekijät. Juhlissa mm. nautimme yhteisen jouluruoan ja laulamme joululauluja. Lisäksi vahvistamme henkilökunnan/lasten yhteenkuuluvuutta pitkillä yhteisillä matkoilla.

Menetelmiä

Lapselle/nuorelle annetaan erityishoivaa tarvittaessa. Omaohjaajajärjestelmä pystyy tarjoamaan lapselle mahdollisuuden erityishuomioon. Jokaisella lapsella on omaohjaajapari, joka pääsääntöisesti kantaa vastuun lapsen asioista. Jokaisella lapsella on viikottain omaohjaajailta, jolloin jompikumpi omaohjaaja on ainoastaan kyseisen lapsen käytettävissä. Yhdessä he suunnittelevat, kuinka aika käytetään. Korvaavia kokemuksia pyrimme lisäksi järjestämään teatterin ja taiteiden avulla. Myös seikkailupedagogiikka on tuttu työväline työryhmällemme. Luonto sinänsä on oiva mahdollisuus kasvun ihmeen tutkimiseen, sienestys ja marjastus kuuluvat syksyiseen suunnitelmaan. Kesän alussa järjestämme aina toimintaviikon. Tällöin käymme jokaisena päivänä jossakin lähiseudun toiminnallisessa kohteessa. Pienet ja suuret retket toimivat tapakasvatuksen innoittajana. Käytämme arjessamme paljon taide- ja kulttuuripainotteista lähestymistapaa. Muunmuassa musiikkikasvatus kuuluu jokaviikkoiseen ohjelmaan. Tunnetyöskentelyyn kehitämme jatkuvasti uusia työvälineitä ja menetelmiä

Käytämme myös ulkopuolisia tunne ja taide-alan osaajia täydentämään osaamistamme. Kuten esimerkiksi tarinateatteriryhmä Silta helsingistä ja kehonkielen tulkintaa aikuisille ja lapsille teotteriohjaaja Marja-Leena Haapalaisen johdolla sekä erilaisia ryhmätyöharjotteita teatteritaiteen Maisteri Jari Forsmanin johdolla.

Erikoisosaaminen

Työntekijämme ovat kouluttauneet Voikukkia-ryhmänohjaajiksi ja samalla saamme väylän lisäkoulutukseen.
Voikikkia koulutuksen sivut

lisäksi työryhmässä on musiikkiterapeutti ja seksuaalineuvoja.

Tarinoita sinisestä talosta

Sosiaali ja terveysala tänään lehdessä 2/18 oleva artikkeli

ViialanKotikolo_aukeama_low